18 de septiembre de 2014

COMEÇAM NOU CURS

         Soluciona els següents puzzles i memoritza.
   1   2  3  4  5  6
 
     Soluciona els següents puzzles i memoritza les paraules que      
  apareixen.
    1    2   3   4
  
         Soluciona els següents puzzles i memoritza.
     1   2    3   4  5